Informacja o wyniku przetargu

Przetarg

Gmina Zawoja informuje, co następuje:

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Zawoja  w dniu 22czerwca 2021 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, odbył się II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 2611/1 o pow. 0,0581 ha, położonej w Zawoi, stanowiącej prawo władania (posiadania) Gminy Zawoja , wpisanej w ewidencji gruntów i budynków wsi Zawoja w poz. rejestrowej 2418.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu  – 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

  Nr działki, powierzchnia  Cena wywoławcza brutto zł  Najwyższa cena brutto osiągnięta        w przetargu zł Nabywca
Działka nr ewid. 2611/1 o pow. 0,0581 ha                     położona w Zawoi 34.000,00 zł34.340,00 zł TRANSDRÓG Bogusław Kaczmarczyk 34-222 Zawoja 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości