Informacja o wyniku przetargu

komunikat

Gmina Zawoja informuje, co następuje:

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Zawoja – w dniu 11 stycznia 2022 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr działek ewid. 24178, 22494/6, 22451/12 o pow. łącznej  0,0896 ha, położonej  w Zawoi, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Zawoja, objętej KW KR1B/00024037/3

Liczba osób dopuszczonych do przetargu  – 2

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 1

  Nr działki, powierzchnia  Cena wywoławcza brutto zł  Najwyższa cena brutto osiągnięta        w przetargu zł Nabywca
Działka nr ewid. 24178, 22494/6, 22451/12 o łącznej pow.  0,0896 ha, położona w Zawoi 90.000,00 zł145.000,00 złLUKMAR ŁUKASZ MAREK   34-222 Zawoja 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni.