Informacja o zasadach funkcjonowania Urzędu Gminy Zawoja

komunikat

Od  dnia 28 października 2020 r. zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Gminy  Zawoja.

W związku z nagłym przyrostem na obszarze Gminy Zawoja potwierdzonych przypadków wirusa SARS-CoV-2 Wójt Gminy Zawoja informuje,iż w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników, od dnia 28 października 2020 r. – do odwołania – ogranicza bezpośrednią obsługę klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Zawoja.

Jeżeli jest konieczna osobista wizyta w Urzędzie, proszę przed przyjściem o wcześniejsze umówienie terminu wizyty telefonicznie:

Centrala tel.(033) 87-75-015, 87-75-051, 87-75-006, 87-75-400
fax: (033) 877-50-15
e-mail: sekretariat@zawoja.ug.pl
Strona internetowa: www.zawoja.ug.pl
Skrytka ePuap: UGZ/skrytka

Rekomendujemy załatwianie   wszelkich  spraw poprzez:

  • pocztę elektroniczną /ePuap/, fax, telefon,
  • formę pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • osobistą wizytę w siedzibie Urzędu –  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Godziny pracy Urzędu  Gminy   pozostają bez zmian od poniedziałku do czwartku od godz. 7.30 – 16.00,  piątek od godz. 7.30  – 13.30

Zalecamy, aby wszelkiego  rodzaju  opłaty uiszczać  przelewem bankowym tj:

  • należności z tyt. podatku, opłat skarbowych itp.

          nr rachunku  bankowego  43 8799 0001 0020 0200 0101 0049  BS  Jordanów Oddział  Zawoja

  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – według indywidualnych numerów kont otrzymanych
    w pismach.    

Wójt  Gminy Zawoja
/-/ Marcin  Pająk