Informacja: opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu na gruntach leśnych pod nadzorem Wspólnoty wsi Skawica i Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Osób Uprawnionych w Zawoi

Od dnia 8 maja 2023 r. rozpoczyna się realizacja zadania opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych położonych w powiecie suskim, m.in. na terenie gminy Zawoja.

W tym dniu rozpoczynają się prace taksacyjne wykonywane przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. *Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków
porośniętych roślinnością drzewiastą.


Prace prowadzone będą na gruntach leśnych pod nadzorem:
• Wspólnota wsi Skawica
• Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Osób Uprawnionych Zawoi

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie urzędu gminy do publicznego wglądu.
O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów
właściciele lasów zostaną powiadomieni przez wójta, w późniejszym terminie.

Ułatwienia dostępu