Informacja w sprawie wydłużenia terminów składania wniosków oraz zmian do wniosków o przyznanie płatności na rok 2021

arimr logo

Szanowni Państwo

Z uwagi na występujące nadal ograniczenia i  trudności administracyjne spowodowane pandemią SARS-CoV-2 oraz z uwagi na niektóre zmiany wprowadzone w 2021 r. w odniesieniu do zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podjął decyzję o wydłużeniu terminów składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych  płatności w ramach PROW: płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, płatności dobrostanowej, płatności ONW oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego. W związku z powyższym wniosek o przyznanie płatności na rok 2021 wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 17 czerwca 2021 r. Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 12 lipca 2021 r., ale wówczas za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Zmiany do wniosku o przyznanie płatności na rok 2021 (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt) można składać do dnia 17 czerwca 2021 r. Zmiany do wniosku można złożyć także po terminie składania zmian do wniosku do dnia 12 lipca 2021 r., ale wówczas każdy dzień roboczy opóźnienia skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1%.

W związku z powyższym Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Suchej Beskidzkiej zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej urzędu oraz wydrukowanie i zamieszczenie na  tablicach ogłoszeń informacji w sprawie wydłużenia terminów.

Z upoważnienia Kierownika Suskiego Biura Powiatowego
Natalia Kucia
Główny Specjalista
Biuro Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Małopolski Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. A. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
Tel.(33)8770515

www.arimr.gov.pl

Ułatwienia dostępu