INWENTARYZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH NA TERENIE GMINY ZAWOJA

komunikat

Urząd  Gminy Zawoja informuje, że w terminie od maja do końca września 2021 r.  na terenie gminy Zawoja prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Spis z natury dotyczyć będzie pokryć dachowych budynków wykonanych z płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich tzw. „eternitu”, oraz płyt zgromadzonych na posesjach.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację – firmie ECO.GEO.INVEST – posiadającej odpowiednie upoważnienie Wójta Gminy Zawoja.

Za pomoc w przeprowadzeniu rzetelnej inwentaryzacji oraz zrozumienie dziękujemy.