JUBILEUSZ  50- LECIA POŻYCIA  MAŁŻEŃSKIEGO

Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły ze sobą 50 lat w jednym związku małżeńskim i jest przyznawany przez Prezydenta  RP.

Uroczystość  wręczenia  Medali za Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie odbyła   się  w dniu  20 października  2022 r.

W Kościele Parafialnym  pw. Św. Klemensa w Zawoi  Centrum została  odprawiona  Msza święta  w intencji Jubilatów. Mszę Świętą  celebrowali:  ks.  Janusz Kosowski Proboszcz Parafii  Zawoja Centrum,  Ks.  Edward Łatka  Proboszcz  Parafii Skawica.

W  imieniu  Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego  Marka  Jędraszewskiego   Dostojnym Jubilatom  Proboszczowie  z poszczególnych Parafii przekazali pisemne podziękowanie  za długoletnie  pożycie  małżeńskie i    błogosławieństwo.   

Dalsza część  uroczystości „ Złotych  Godów”  odbyła  się w  Pensjonacie Beskid.

Jubilatom  najserdeczniejsze  życzenia, gratulacje  oraz  wyrazy  najwyższego uznania  za wspólne przeżyte lata   złożył  P. Andrzej  Pająk  Senator  RP.

Wójt Gminy Marcin Pająk w imieniu  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  dokonał   aktu dekoracji  medalami „ Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”, oraz złożył życzenia  i gratulacje Dostojnym Jubilatom.

Miłym  akcentem  był tort  jubileuszowy oraz  toast, wzniesiony  za zdrowie  i pomyślność Dostojnych Jubilatów.

Podczas  mszy świętej oraz uroczystości wręczenia odznaczeń  grał i śpiewał  Dziecięcy Zespół Regionalny   Zbójnicy z Skawicy pod Kierownictwem  P.  Krystyny Szczurek.

W uroczystości  uczestniczyli również P. Stanisław  Zajda- Przewodniczący  Rady  Gminy  Zawoja, P. Danuta  Lasa –  Sekretarz  Gminy, P. Sylwia Budzowska–Radwan Z-ca  Kierownika USC oraz  P. Regina  Wicher z Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi, która  prowadziła  uroczystość.   

Dostojni  Jubilacji to:

 1. Janina  i Marian  Budzowscy
 2. Urszula  i Jan  Drwal
 3. Zofia i Zygmunt Chowaniak
 4. Anna  i Maciej  Glatman
 5. Jadwiga  i Kazimierz  Groń
 6. Bronisława i Eugeniusz Groń
 7. Józefa  i Władysław  Kobiela
 8. Janina  i Andrzej  Komuda
 9. Marianna  i Franciszek  Konior
 10. Danuta i  Kazimierz  Korzec
 11. Helena  i  Mieczysław Kozina
 12. Irena   i Bolesław Makoś
 13. Apolonia i Tadeusz  Rak
 14. Maria i Janusz   Tereszkiewicz
 15. Marianna  i Marian Wicherek

Ułatwienia dostępu