Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego

Złote Gody to wyjątkowy i niecodzienny jubileusz, który obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. To z pewnością niezwykła rocznica, którą może pochwalić się niewiele par małżeńskich. 

Uroczystość  wręczenia  Medali za Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie odbyła   się  w dniu  05 grudnia  2019 r. , o godz. 11.00 została  odprawiona  Msza święta  w intencji Jubilatów w kościele  Parafialnym  pw. Św. Klemensa w  Zawoi  Centrum. Mszę Świętą  celebrowali:  ks.  Janusz Kosowski Proboszcz Parafii  Zawoja Centrum , O. Jakub Tadeusz  Jaroszewicz, Ks. Proboszcz Parafii Zawoja  Zakamień,     Ks.   Bogusław Targosz  Proboszcz  Parafii  Zawoja Górna, Ks.  Edward Łatka  Proboszcz  Parafii Skawica.

W  imieniu  Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego  Marka  Jędraszewskiego   Dostojnym Jubilatom  Proboszczowie  z poszczególnych Parafii przekazali pisemne podziękowanie  za długoletnie  pożycie  małżeńskie i    błogosławieństwo.   

Dalsza część  uroczystości „ Złotych  Godów”  odbyła  się w  Pensjonacie Beskid.

Przybyłym Jubilatom  najserdeczniejsze   życzenia, gratulacje  oraz  wyrazy  najwyższego uznania  za wspólne przeżyte lata   złożył  P. Andrzej  Pająk  Senator  RP.

Ciepłe słowa  również  do Jubilatów  skierował  Przewodniczący  Rady Gminy  Zawoja   P. Stanisław Zajda.

Wójt  Gminy  Zawoja  Marcin Pająk   w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał   aktu dekoracji  medalami  „ Za Długoletnie   Pożycie  Małżeńskie”, oraz złożył  życzenia  i gratulacje Dostojnym  Jubilatom.

Miłym  akcentem  był tort  jubileuszowy oraz  toast, wzniesiony  za zdrowie  i pomyślność Dostojnych Jubilatów.

W uroczystości   brała  również udział P. Danuta  Lasa –  Sekretarz  Gminy, P. Wanda  Bucka  – Radna  Rady  Gminy  Zawoja  oraz  P. Regina  Wicher z Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi- która  prowadziła  uroczystość.

Niezapomnianych  wrażeń  dostarczyli swoim   występem zespół regionalny  Cieślica oraz zespół  regionalny  Juzyna.

Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zostały odznaczone następujące pary:

Maria  i Antoni  Bałosowie
Stanisława i Stanisław Borowi
Janina  i Adam Gawłowie
Maria  i Wacław Jąkałowie
Anna  i Kazimierz Kudziowie
Stanisława i Julian Pacygowie
Maria  i Józef Piergiesowie
Wanda  i Henryk  Pikulicy
Julia i Stanisław Rusinowie
Kazimiera  i Grzegorz  Trybałowie
Stanisława  i  Janusz  Włodarczykowie
Elżbieta  i Jan  Zagórscy
Marianna  i Antoni  Zającowie
Aniela  i Jan Zwolińscy

Czcigodnym  Jubilatom  jeszcze raz  składamy  życzenia  zdrowia, pomyślności, miłości, szczęścia rodzinnego  oraz  wielu, jeszcze  piękniejszych wspólnych  lat życia!

 fot. J.F. Hujda