Kolejne umowy na inwestycje w gminie Zawoja podpisane!

Umowy na remonty dróg w gminie Zawoja finansowane z Polski Ład podpisane, pierwsze efekty widać już w terenie, teraz przyszedł czas na budynki użyteczności publicznej.

W dniu dzisiejszym zostały podpisane umowy z wykonawcami na prace remontowe w budynkach użyteczności publicznej: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skawicy, Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Mosorne, Szkoła Zawoja Centrum, Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zawoi Wełcza, Ośrodek Zdrowia w Skawicy, OSP Skawica Centrum, OSP Skawica Sucha Góra, OSP KSRG Zawoja Centrum, KSRG – OSP Zawoja Dolna, Ochotnicza Straż Pożarna Zawoja Przysłop, Ochotnicza Straż Pożarna Zawoja Górna, OSP Zawoja Wełcza, na które gmina Zawoja pozyskała środki z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 675 000 zł

Pozyskane dofinansowanie na remonty dróg wyniosło 5 006 500 zł, co łącznie daje rekordową kwotę prawie 10 milionów złotych!!!

Zmieniamy gminę Zawoję na lepsze!

#UrządGminyZawojadlaMieszkańcówBGK – wspieramy rozwój firm #rozwój