Kolejny nabór wniosków do Programu Mój Prąd od 13 stycznia 2020 r.

Urząd Gminy Zawoja informuje, że na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej zamieszczono informacje dotyczące kolejnego naboru wniosków do Programu Priorytetowego Mój Prąd. Dla tych z Państwa, którzy nie zdążą do dnia 20 grudnia 2019 r. złożyć wniosku o dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczną informujemy, iż od 13 stycznia 2020 r. będzie możliwość złożenia wniosków w kolejnym naborze.

W ramach II naboru, tak jak dotychczas, będzie można uzyskać dofinansowanie na instalacje podłączone do sieci i opłacone nie wcześniej niż 23.07.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Programu Priorytetowego Mój Prąd, które są dostępne na stronie internetowej NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/