Komisje Stałe Rady Gminy Zawoja

W dniu wczorajszym obradowała po raz drugi Rada Gminy Zawoja IX kadencji.

Efektem obrad było ukonstytuowanie się stałych komisji Rady Gminy Zawoja, których skład osobowy prezentuje się następująco:

Komisja Budżetu i Rozwoju:

🔸Krystyna Kozina – Przewodnicząca Komisji

🔸Kazimierz Pająk – Wiceprzewodniczący Komisji

🔸Małgorzata Pacyga – Sekretarz

🔸Tadeusz Fujak

🔸Jerzy Pająk

🔸Beata Pierog

🔸Judyta Kuś-Babiarczyk

🔸Sławomir Kudzia

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:

🔸Sławomir Kudzia – Przewodniczący Komisji

🔸Halina Szarlej – Wiceprzewodnicząca Komisji

🔸Małgorzata Pacyga – Sekretarz

🔸Agata Spyrka

🔸Jerzy Pająk

🔸Stanisław Polak

🔸Alicja Trzebuniak

🔸Krystyna Kozina

Komisja Rewizyjna:

🔸Kazimierz Pająk – Przewodniczący Komisji

🔸Tadeusz Fujak – Wiceprzewodniczący Komisji

🔸Agata Spyrka – Sekretarz

🔸Anna Trzebuniak

🔸Józef Kaczmarczyk

Komisja ds. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji:

🔸Judyta Kuś-Babiarczyk – Przewodnicząca Komisji

🔸Halina Szarlej – Wiceprzewodnicząca Komisji

🔸Beata Pierog – Sekretarz

🔸Barbara Marek

🔸Anna Trzebuniak

#radagminyZawoja#komisje

Ułatwienia dostępu