Komunikat

komunikat

W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców Gminy  Zawoja, w związku ze wzrostem ilości zakażeń i zachorowań w całej Polsce zachęcamy Państwa do korzystania   z innych, nieosobistych form kontaktu z Urzędem Gminy  w Zawoi – za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Wiele spraw można zrealizować poprzez platformę ePUAP czyli Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej lub przy wykorzystaniu usługi e-Urząd.

Z pracownikami Urzędu Gminy w  Zawoi proszę kontaktować się:

Ponadto informujemy, że przed wejściem   do budynku Urzędu  została  udostępniona  skrzynka  pocztowa do odbioru korespondencji.

Przypominamy, że  Kasa Urzędu  Gminy  Zawoja  czynna  jest   od poniedziałku   do piątku  od godz. 7.00 – 12.00

Płatności należne   gminie  w tym opłatę  skarbową itp.   można   dokonywać  przelewem na rachunek  bankowy 43 8799 0001 0020 0200 0101 0049

– podatki  lokalne i opłaty  za gospodarowanie  odpadami lokalnymi  na  indywidualne  numery  kont  bankowych podane w decyzjach  i zawiadomieniach

Podstawa prawna:

§ 22 ust.1 Rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające  rozporządzenie      w sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku  z wystąpieniem  stanu  epidemii ( Dz. U.  z  2022 r. poz. 149)