Komunikat

ogłoszenie wójta

Wójt Gminy Zawoja ogłasza, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną,   decyzje podatkowe na rok 2021 dla sołectwa Zawoja Centrum są wydawane w Urzędzie Gminy Zawoja. W przypadku  opłacania podatku w kasie Urzędu Gminy zaleca się płatność kartą płatniczą. Termin odbioru decyzji podatkowych  u sołtysów  pozostałych sołectw zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.