Komunikat Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w 2022 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa
małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 955 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
Wszystkie badania realizowane są głównie metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu
Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych,
punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy
z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie. W załączeniu
przesyłam wykaz badań ankietowych realizowanych w 2022 r. przez statystykę publiczną oraz wzór legitymacji
ankietera.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących
sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania
strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane
indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz
nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie
bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje
jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.
Urząd Statystyczny w Krakowie każdorazowo przekazuje szczegółowe informacje na temat realizowanych badań
statystycznych, potwierdza autentyczność legitymacji lub tożsamość ankietera. Informacje takie, w przypadku badań
ankietowych, można uzyskać u kierownika Wydziału Badań Ankietowych, pani Joanny Klimont – tel. 12 656 30 32
lub 695 256 281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl lub sprawdzenie tożsamości ankietera poprzez aplikację na stronie
https://sa.stat.gov.pl/formularz/.

Ułatwienia dostępu