Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

This event has ended

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO
ZagrożenieWystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia1.02.2021 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjachPrzekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji: Nowy Targ Pl. Słowackiego – 173 µg/m3 Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 110  µg/m3
Obszar przekroczeniaObszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: gminy Nowy Targ, Raba Wyżna, Szaflary, Czarny Dunajec w powiecie nowotarskim Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: gminy Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zembrzyce, Stryszawa, Zawoja, Budzów w powiecie suskim
Ludność narażonaLiczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 35 600 Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 15 300
PrzyczynyWarunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
ZagrożenieRyzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia2.02.21 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 9.00 dnia 2.02.21 r. do godz. 24.00 dnia  2.02.21 r
PrzyczynyWarunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 2.02.21 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
Dzień 2.02.2021 r.  
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 2.02.21 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: gminy Nowy Targ, Raba Wyżna, Szaflary, Czarny Dunajec w powiecie nowotarskim
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 2.02.21 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 35 600.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 2.02.21 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: gminy Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zembrzyce, Stryszawa, Zawoja, Budzów w powiecie suskim
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 2.02.21 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:15 300.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludnościosoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożnościOgół ludności: unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, nie wietrz pomieszczeń, nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.   Wrażliwe grupy ludności: unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,nie wietrz pomieszczeń,nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.   Zaleca się również: zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza   (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowychStopień 2 Obowiązujące ograniczenia: ·        Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.* ·       Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych. ·       Zakaz stosowania dmuchaw do liści. *Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej. Stopień 3 Obowiązujące ograniczenia: ·     Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.* ·  Zakaz eksploatacji źródeł ogrzewania na paliwa stałe (węgiel, biomasa) w przypadku możliwości zastosowania alternatywnego ogrzewania.* ·       Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych. ·       Zakaz stosowania dmuchaw do liści. ·       Zakaz czyszczenia ulic na sucho, z wyłączeniem urządzeń pracujących w systemie próżniowym. ·       Zakaz prac budowlanych związanych z emisją pyłu do powietrza w obszarach zabudowanych (za wyjątkiem remontów awaryjnych i interwencyjnych). *Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania2.02.2021 r. godz. 9:00
Podstawa prawnaUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danychPaństwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony ŚrodowiskaInstytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza
OpracowanieDepartament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska /Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie
Publikacjahttp://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6

Wzór powiadomienia do systemu RSO

 TytułUwaga! SMOG
SkrótW dniu 2 lutego na części woj. małopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3).
Treść całego powiadomieniaPrognozowane na dzień 2.02.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: gminy Nowy Targ, Raba Wyżna, Szaflary, Czarny Dunajec w powiecie nowotarskim Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.