Konkurs na hasło Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”