Konkurs „Osobowość Ziem Górskich”

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do zgłaszania Kandydatów w kolejnej edycji  Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” organizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa z terenu Polski, Słowacji i Czech, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji ziem górskich. Kandydaci zgłaszani są w następujących kategoriach: „Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich, „Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich”, „Dziennikarz Ziem Górskich”, „Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich”, „Osobowość Ziem Górskich” oraz „Sportowiec Ziem Górskich”.

Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać pochodzące z polsko-słowacko-czeskich regionów górskich samorządy gospodarcze, stowarzyszenia i fundacje, prawni reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe, placówki kulturalne i oświatowe oraz media. Zgłoszenia Kandydatów mogą dokonać również sami mieszkańcy terenów górskich (Polacy, Słowacy, Czesi) pod warunkiem zebrania co najmniej 10 podpisów poparcia dla zgłaszanego Kandydata, przez osoby pełnoletnie i posiadające stałe zameldowanie na terenie ziem górskich polskich, słowackich lub czeskich.

Nagrody w Konkursie będzie przyznawała Kapituła Konkursu, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w trzech etapach. W pierwszym z nich, Kapituła oceni przesłane Kandydatury dokonując wyboru po trzech Nominowanych w każdej z Kategorii, których imiona i nazwiska zostaną opublikowane na stronie internetowej Koalicji. Przez 9 kolejnych dni Internauci oraz Laureaci poprzednich edycji będą mogli oddawać swoje głosy na Nominowanych w każdej kategorii. W ostatnim etapie Konkursu, Kapituła dokona wyboru Laureatów spośród Nominowanych zwykłą większością głosów.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 1 czerwca 2019 r. w Żywcu.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe przesyłamy w załączniku, a także są one dostępne są w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej www.koalicja.zywiec.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 1 kwietnia 2019 roku (szczegóły w Regulaminie Konkursu).

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt ze Stowarzyszeniem Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu, Rynek 2, telefonicznie pod nr tel. + 48  517 044 528 oraz e-mailowo: kmzg2019@gmail.com.

Z poważaniem,
Joanna Dziedzic
Koalicja Marek Ziem Górskich

Załączniki:
  1. Regulamin Konkursu Osobowość Ziem Górskich 2018
  2. Wniosek Duzy Przedsiebiorca Ziem Górskich
  3. Wniosek Dziennikarz Ziem Górskich
  4. Wniosek Maly Przedsiebiorca Ziem Górskich
  5. Wniosek Organizacja Pozarzadowa Ziem Górskich
  6. Wniosek Osobowosc Ziem Górskich
  7. Wniosek Samorzadowiec Polityk Ziem Górskich
  8. Wniosek Sportowiec Ziem Górskich
  9. Wniosek Sredni Przedsiebiorca Ziem Górskich

Ułatwienia dostępu