Kształtowanie przestrzeni publicznej’

W dniu  15 listopada 2018 r. Gmina Zawoja podpisała umowę na dofinansowanie operacji typu ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej’’ w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich’’. Kształtowanie przestrzeni publicznej Gminy Zawoja dokona się poprzez modernizację otoczenia kościoła, polegająca na budowie toalet wraz z instalacjami w miejscowości Skawica, wymianę oświetlenia w Zawoi Centrum – Rynek, nasadzenia krzewów ozdobnych na rondzie oraz przy pomniku, umieszczenie map, remont witaczy. Celem niniejszej operacji jest realizacja potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawa estetyki miejscowości.

Ułatwienia dostępu