Danuta Bargiel

Inspektor - realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, edukacja ekologiczna, archiwum zakładowe

Pokój: 5