Edward Mikołajczyk

Specjalista, - realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, elektryfikacja i oświetlenie uliczne, komunikacja publiczna, prawo wodne

Pokój: 22