mgr inż. Ewa Ficek

Podinspektor-realizacja zadań z zakresu rozwoju i polityki inwestycyjnej gminy, z zakresu, gospodarki nieruchomościami, gospodarki gruntami oraz realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.