Krystyna Motowidło

Inspektor - gospodarka lokalami gminnymi, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, gospodarka gruntami, mienie komunalne, nazewnictwo i numeracja nieruchomości

Pokój: 13