Kudzia Sławomir Krzysztof

Wiceprzewodniczący ds. Budżetu i Rozwoju