mgr Karolina Listwan-Franczak

Zastępca Wójta Gminy Zawoja

Karolina Listwan-Franczak –urodziła się w Suchej Beskidzkiej w dniu 28 lipca 1990 r., gdzie również ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym w 2014 r. uzyskała tytuł magistra. W roku 2022 ukończyła studia Master of Business Administration na Akademii WSB. Od 2014 związana jest z Zakładem Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej zdobyła podczas staży: w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie (2011 r.) oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (2016 r.), a także, w latach 2019-2022, podczas pracy w Starostwie Powiatowym w Wadowicach, w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, gdzie zajmowała się zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. W latach 2017-2019 zawodowo związana była z innogy Business Services Polska Sp. z o.o. w Krakowie – spółką międzynarodowego koncernu energetycznego, gdzie pracowała na stanowisku asystenta ds. księgowości z językiem niemieckim. Jest autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz publikacji książkowych, w tym poświęconych Zawoi i Skawicy oraz realizatorką grantów naukowych, finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Polsko Amerykańską Fundację Wolności.

Prywatnie rodowita mieszkanka Skawicy położonej w Gminie Zawoja, entuzjastka wędrówek górskich, a także miłośniczka literatury, przede wszystkim literatury faktu, reportażu.               

Na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Zawoja została powołana z dniem 16 sierpnia 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Zawoja z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania zastępcy wójta wydanego na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta są określone granicami zarządzeń Wójta oraz udzielonymi przez niego imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami i obejmują w szczególności:

  1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami Urzędu Gminy Zawoja;
  2. podejmowanie czynności kierownika Urzędu Gminy Zawoja pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta;
  3. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
  4. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.