mgr Sylwia Budzowska-Radwan

obsługa Rady Gminy, sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, pożytek publiczny i wolontariat, zgromadzenia, imprezy masowe, Z - ca Kierownika USC

Pokój: 23

Ułatwienia dostępu