Małopolskie OSP 2022

W dniu 13 grudnia 2022 jednostce OSP z Zawoi Dolnej został przekazany Średni samochód
ratowniczo – gaśniczy 4×4 zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Województwa
Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego