Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

komunikat

Gmina Zawoja, jako beneficjent projektu pn.: Babiogórskie ścieżki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych  nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Ułatwienia dostępu