mLegitymacja dla Emerytów i Rencistów

Emerycie, Rencisto,

🟡Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji emeryta–rencisty w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Plastikowe legitymacje pozostają ważne.

🟢Emeryci i renciści, którzy przed 1 stycznia 2023 r. otrzymali legitymacje plastikowe, automatycznie dostaną również legitymacje elektroniczne. Te osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu.

🟡Od 1 stycznia 2023 r. legitymacje emeryta-rencisty ZUS wyda w formie elektronicznej. Będzie można z nich korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. W aplikacji wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i z wyświetlonej listy wskazać „Legitymacja emeryta-rencisty”.

🟢mLegitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona osoba potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg oraz uprawnień, które jej przysługują np. zniżek na bilety.

🟡Emeryci lub renciści, którzy chcą mieć tradycyjną legitymację plastikową, muszą złożyć wniosek (formularz ERL).

❗️Co ważne, legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 rokiem, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.

#UrządGminyZawojadlaMieszkańców#emeryt#rencista#legitymacja#aplikacja

Ułatwienia dostępu