Numer PESEL na uchodźców z Ukrainy

Urząd Gminy Zawoja  informuje, że  od 16 marca  2022r. przyjmowane  są  wnioski  o nadanie  numeru PESEL dla  uchodźców  z Ukrainy

Informacje udzielane są w:

Urzędzie Gminy Zawoja w pok. 101, tel. 33 87775015 w.101.   
w godz. pracy   urzędu   tj.: 
w poniedziałek, środę, czwartek   od godz.  7.00 – do  godz.  15.00,
wtorek  od  godz. 7.00  do godz. 16.00
piątek  od godz. 7.00   do godz. 14.00

WAŻNA INFORMACJA

Ponadto informujemy, że  w  dniu   18 marca  2022 r.   w  Urzędzie   Gminy  Zawoja  w sali narad w godz. od  9.00 – 12.00  będzie  dostępny  fotograf, który  bezpłatnie  wykona  fotografię   dla uchodźców z Ukrainy.

UZYSKANIE NR PESEL

UPRAWNIA UCHODŹCÓW

DO WNIOSKOWANIA O ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

Co to jest PESEL

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi.        Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć. PESEL jest przydatny m.in. do:

 • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • założenia konta w banku,
 • zapisania dziecka do szkoły,
 • korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców.

Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL

 • Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię.
 • Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12. 
 • Papierowy wniosek składa się osobiście. 
 • Wniosek jest bezpłatny.
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 • Do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego. Aby przyspieszyć procedury, osoby mające taką możliwość mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.
 • Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Jak nadać numer PESEL dla dziecka

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 • Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.
 • Do nadania numeru PESEL potrzebne są też fotografie

Ułatwienia dostępu