OBCHODY 228 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA – SKAWICA 2019

Na Placu Św. Jana Pawła II w Skawicy w dniu 3 maja  2019 r. odbyły się gminne obchody 228 rocznicy uchwalenia  Konstytucji  3 maja,  uczestniczyli w niej  Senator RP  Andrzej Pająk, Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk, radni Rady Gminy Zawoja  wraz  z Przewodniczącym Rady Gminy  Zawoja  Stanisławem Zajda, delegacje  szkół i instytucji oraz mieszkańcy  Gminy Zawoja.

 Okolicznościowe przemówienia  wygłosili senator RP Andrzej Pająk  oraz  Wójt  Gminy  Zawoja Marcin Pająk. Delegacje  samorządowe  oraz przedstawiciele  instytucji i szkół złożyli kwiaty pod pomnikiem  Pamięci  Pokoleń, a uczniowie z  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skawicy   zaprezentowali   program artystyczny.

Następnie  odbyła się uroczysta  Msza Św. w Kościele Parafialnym  pw. Matki  Bożej  Częstochowskiej  w Skawicy   w intencji  Ojczyzny . Mszę św. celebrował  proboszcz parafii   ks. Edward Łatka  oraz ks. Kazimierz  Buba.  Całość uroczystości uświetnił występ Orkiestry Dętej ze Skawicy.

Fot.J.F.Hujda