Obywatelski Monitoring Funduszy UE – zaproszenie na spotkania

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Szczegóły zaproszenia w załączeniu.