Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

INFORMACJA

Gmina Zawoja informuje, że na terenie oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły, 34-222 Zawoja 1854  prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). 

PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o.o. 34-222 Zawoja 1854