Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu sportu z pominięciem konkursu