Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu sportu z pominięciem konkursu

Ludowy  Klub Sportowy  „ NAROŻE”   z siedzibą  w Juszczynie  złożył   wniosek    o przyznanie  dotacji  na wsparcie  projektu  z zakresu  sportu pn.  „ Na nartach  tez  można   biegać”

Informuję, że w terminie  7 dni od  dnia zamieszczenia oferty tj.   do dnia 15 lutego 2019 , każdy  może zgłosić  uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy  Zawoja,  pocztą  tradycyjną   na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307  lub pocztą elektroniczną na adres:  sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem  „ Uwagi   dotyczące  oferty na realizację  zadania  publicznego z zakresu   sportu”.

Uwagi, które   wpłyną  do Urzędu  po terminie nie będą  rozpatrywane.

Podstawa prawna: § 11 Uchwały  Nr XXXVIII/370/2017 Rady Gminy  Zawojaz dnia 26 października  2017 r.  w sprawie  określenia  warunków i trybu  udzielania  i rozliczania  dotacji  służących  sprzyjaniu  rozwojowi   sportu oraz  kontroli  ich wykorzystania.

Informację  zamieszczono:

·         w Biuletynie  Informacji  Publicznej  na stronie  UG Zawoja

·         na  tablicy informacyjnej w   Urzędzie  Gminy  Zawoja

Załącznik : Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego