Ogłoszenie

Wójt Gminy Zawoja informuje, że w związku z koniecznością organizacji nadania numeru PESEL obywatelom z terenu Ukrainy przebywających na terenie Gminy Zawoja, zarówno w domach prywatnych jak i w podmiotach gospodarczych, uruchamia bezpłatne przewozy na terenie Gminy w ramach komunikacji gminnej.  Przewozy odbywać się będą   w ramach obowiązującego rozkładu jazdy przez okres dwóch miesięcy tj. do maja 2022 roku.

Osoby z terenu Ukrainy otrzymają kartę uprawniającą do bezpłatnego przemieszczania się na terenie Gminy. Karty dostępne będą w Urzędzie Gminy Zawoja, Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi oraz na terenie Szkół Podstawowych.

BEZPŁATNY PRZEWÓZ osób z terenu Ukrainy na terenie Gminy Zawoja – termin ważności: 23.03.2022 – 31.05.2022

Ułatwienia dostępu