OGŁOSZENIE

komunikat

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o.o. organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon w poszczególnych sołectwach w terminach:

– Skawica – 23.10.2019 r.

-Skawica Sucha Góra – 4.11.2019  r.

– Zawoja Centrum – 28.10.2019 r.

– Zawoja Przysłop – 15.10.2019 r.

– Zawoja Dolna – 17.10.2019 r.

– Zawoja Górna – 21.10.2019 r.

– Zawoja Wełcza, Zawoja Mosorne – 30.10.2019 r.

Odpady należy wystawić w dniu odbioru do 7:30 przy drogach gminnych, powiatowych  i wojewódzkiej w sposób nie powodujący zagrożenia. Odpady wielkogabarytowe zbierane będą takimi samymi obrębami co odpady komunalne. Przypominamy, że odpadami wielkogabarytowymi są te, które nie mieszczą się w pojemniku lub worku na odpady komunalne. Ponadto informuje się, że odpady wielkogabarytowe można dostarczać bezpłatnie na teren Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA”  Sp. z o.o. w Zawoi Widły do PSZOK od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-15:00.

Ułatwienia dostępu