Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Podbabiogórze” ogłasza od dnia  11 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. konkurs na stanowisko: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020.