Ogłoszenie o konsultacjach “Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”