Ogłoszenie o naborze do komisji oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert