OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKA NA KADENCJĘ 2024-2027