OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZAWOJA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja

Ułatwienia dostępu