Pierścień Babiej Góry

Tytuł projektu:                 Pierścień Babiej Góry

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: Teren pogranicza polsko-słowackiego w regionie Babiej Góry jest terenem o niezwykłych wartościach przyrodniczych (park narodowy, rezerwat biosfery, obszary Natura 2000 – m.in. Babiogórski Park Narodowy po stronie polskiej i po słowackiej odpowiednik polskiego obszaru chronionego krajobrazu – Chranena krajinna oblast Horna Orava). Z tego względu jest odwiedzany przez rzesze turystów, których przede wszystkim przyciąga krajobrazowa dominanta czyli Babia Góra. Sprawia to, że okoliczne miejscowości i wiele ciekawych miejsc zostają często pomijane. Ich wartości tak krajobrazowe i przyrodnicze, jak i kulturowe pozostają w dużej mierze nie dostrzeżone. Ich dotąd niewykorzystany potencjał mógłby przyczynić się z jednej strony do odciążenia Babiej Góry (problemy z weekendowym dużym ruchem turystycznym, brak dostatecznej liczby miejsc parkingowych, znaczna penetracja obszarów chronionych), a z drugiej z rozwojem innych miejscowości i miejsc, a co za tym idzie zmianą sytuacji życiowej ich mieszkańców.

Objęcie działaniami i efektami pogranicza po obu stronach granicy pozwoli na równomierne polsko-słowackie oddziaływanie mikroprojektu. Podjęcie realizacji działań w oparciu o współpracę polsko-słowacką promować będzie trasę wokół Babiej Góry oraz umożliwi zwrócenie i informowanie nie tylko o wartościach po stronie polskiej, ale i słowackiej. Współpraca z partnerem pozwoli na zachowanie poprawności merytorycznej i wskazanie na miejsca nieznane, a wartościowe.

Cele projektu: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu w oparciu o jego dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
  • Wskazanie i promowanie nieinwazyjnych dla przyrody sposobów zwiedzania pogranicza u podnóży Babiej Góry

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

wyznaczenie i wypromowanie trasy p.n. Pierścień Babiej Góry, łącząca miejsca leżące po stronie polskiej i słowackiej

wydanie przewodnika z kartą gry terenowej

Promowanie wybranych cennych i atrakcyjnych obiektów wokół masywu po obu stronach granic

Opracowanie i wydanie dwujęzycznej gry planszowej

Zorganizowanie okolicznościowego turnieju z udziałem najmłodszych mieszkańców pogranicza wraz z wystawą fotograficzną prezentującą region wokół Pierścienia Babiej Góry

Okres realizacji: 01-2021 – 10-2021

Wartość projektu: 33 461,00 €  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Informacje prasowe

Ułatwienia dostępu