Postanowienia, Obwieszczenia, Zarządzenia, Komunikaty