Postanowienie Nr 503/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych