Postanowienie zmieniające w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych