Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 17.12.2019 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach: Nowy Targ Pl. Słowackiego – 224  µg/m3, Zabierzów, ul. Wapienna – 176 µg/m3  Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Kraków, Al. Krasińskiego- 132  µg/m3 ,Kraków, ul. Bujaka – 116 µg/m3, Kraków ul. Złoty Róg – 117 µg/m3, Kraków ul. Bulwarowa – 101 µg/m3, Skawina os. Ogrody – 133  µg/m3 
Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: Nowy Targ i Zabierzów Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: Kraków i Skawinę
Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 37 400 Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 779 000
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Ułatwienia dostępu