Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 12.12.2019 r.
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach: Nowy Targ Pl. Słowackiego – 170  µg/m3, Skawina os. Ogrody – 155 µg/m3  Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Kraków, Al. Krasińskiego- 110  µg/m3 ,Kraków, ul. Bujaka – 111 µg/m3, Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 120 µg/m3, Zabierzów, ul. Wapienna – 123 µg/m3, Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna – 114  µg/m3 
Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: Nowy Targ i Skawinę Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: centrum i południową część Krakowa, powiat krakowski, Suchą Beskidzką i Nowy Sącz
Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 56 000 Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 372 700
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Ułatwienia dostępu