Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA
ZagrożenieWystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia10.01.2021 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjachPrzekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: Nowy Targ, pl. Słowackiego – 111 µg/m3
Obszar przekroczeniaObszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: gminy Nowy Targ, Szaflary, Raba Wyżna, Czarny Dunajec w powiecie nowotarskim
Ludność narażonaLiczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 35600
PrzyczynyWarunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
ZagrożenieRyzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 11.01.2021 r. godz. 10.00
Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 10.00 dnia 11.01.2021 r. do godz. 24.00 dnia  11.01.2021 r.
PrzyczynyWarunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 11.01.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów zanieczyszczenia powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska.
Dzień 11.01.2021 r
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 11.01.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: gminy Oświęcim, Brzeszcze, Kęty, Osiek, Polanka Wielka, Chełmek w powiecie oświęcimskim
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 11.01.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 64100
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 11.01.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: w Krakowie rejon al. Krasińskiego i dzielnice Bieżanów – Prokocim, Dębniki, Grzegórzki, Łagiewniki – Borek Fałęcki, Podgórze, Podgórze Duchackie; gminy: Nowy Sącz, Chełmiec, Stary Sącz, Podegrodzie, Nawojowa, Kamionka wielka, Korzenna w powiecie nowosądeckim i miasto Nowy Sącz; gminy: Skawina, Mogilany, Liszki, Świątniki Górne, Czernichów, Zabierzów, Wielka Wieś w powiecie krakowskim; gminy: Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zembrzyce, Stryszawa, Zawoja, Budzów w powiecie suskim;
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 11.01.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 413800
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludnościosoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożnościOgół ludności: unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, nie wietrz pomieszczeń, nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.   Wrażliwe grupy ludności: unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,nie wietrz pomieszczeń,nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.   Zaleca się również: zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza   (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowychStopień 2 Obowiązujące ograniczenia: ·        Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.* ·       Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych. ·       Zakaz stosowania dmuchaw do liści. *Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej.
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowychStopień 3 Obowiązujące ograniczenia: ·        Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.* ·       Zakaz eksploatacji źródeł ogrzewania na paliwa stałe (węgiel, biomasa) w przypadku możliwości zastosowania alternatywnego ogrzewania.* ·       Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych. ·       Zakaz stosowania dmuchaw do liści. ·       Zakaz czyszczenia ulic na sucho, z wyłączeniem urządzeń pracujących w systemie próżniowym. ·       Zakaz prac budowlanych związanych z emisją pyłu do powietrza w obszarach zabudowanych (za wyjątkiem remontów awaryjnych i interwencyjnych). *Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania11.01.2021 r. godz. 10:00
Podstawa prawnaUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danychPaństwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony ŚrodowiskaInstytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza
OpracowanieDepartament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska
Publikacjahttp://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6

Wzór powiadomienia do systemu RSO

 TytułUwaga! SMOG
SkrótW dniu 11 stycznia na części woj. małopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3).
Treść całego powiadomieniaPrognozowane na dzień 11.01.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: gminy Oświęcim, Brzeszcze, Kęty, Osiek, Polanka Wielka, Chełmek w powiecie oświęcimskim Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.