Prace budowlane w rejonie Mosornego Gronia i Przełęczy Jałowieckiej

tablica-interreg

Gmina Zawoja w związku z realizacją projektu budowy zrównoważonych ścieżek rowerowych typu „Singletrack” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, w dniu 18.10.2017 rozpoczęła  prace budowlane w rejonie Mosornego Gronia i Przełęczy Jałowieckiej. Zakres prac planowanych do zrealizowanie obejmuje m.in.: wytyczenie i oznaczenie przebiegu projektowanych szlaków turystycznych, roboty ziemne, oznakowanie tras i dojazdów. Termin ukończenia powyższych robót przewidywany jest na 15.09.2018 r.

Slider image

Slider image

Slider image

W ramach powyższego projektu zaplanowano również budowę Centrum Integracji Rowerzystów przy Centrum Górskim „Korona Ziemi”, które ma stanowić miejsce odpoczynku i rekreacji dla rowerzystów korzystających z tras granicznych ścieżek rowerowych. Rozpoczęcie prac nad powyższą bazą dla rowerzystów planuje się w miesiącu listopad 2018.