Projekt unijny – “Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”

Szanowni Państwo,

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przypomina o realizowanym obecnie projekcie  pn. „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”,  współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do pracodawców zatrudniających więcej niż 9 pracowników
(z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) z terenu województwa małopolskiego.

Rzeczywistość, w której na co dzień funkcjonują przedsiębiorstwa – nie tylko w dobie epidemii koronawirusa – stawia przed pracodawcami szereg wyzwań polegających na utrzymaniu płynności finansowej firmy, zatrzymaniu stałych klientów i próbie pozyskania nowych. Planowanie ciągłości biznesu oraz zarządzanie kryzysowe jest koniecznością dla większości branż. Aktualnie, wraz ze zmianą rzeczywistości gospodarczej, zmianie uległy również możliwości pracodawców
i oczekiwania pracowników.

W odpowiedzi na te i inne potrzeby przygotowaliśmy projekt wspierający obszar HR firm, oferując:

Bezpłatne doradztwo w zakresie:

– rekrutacji i wprowadzania pracowników do pracy,

– budowania systemu szkoleń pracowników oraz ścieżki podnoszenia kwalifikacji,

– budowania systemu motywacyjnego dostosowanego do możliwości każdej firmy,

– planowania wspólnie z pracownikiem ścieżki rozwoju i kariery zawodowej,

– dostosowywania stanowisk pracy do zmian, jakie zachodzą w firmie oraz przekwalifikowania – pracowników w celu dostosowania do potrzeb bieżących firmy,

– kształtowania komunikacji wewnątrz firmy, tak aby podnieść efektywność współpracy,

– zarządzania wiekiem w firmie – jak zarządzać pracownikami w różnym wieku,

– jak ergonomicznie rozplanować przestrzeń w pracy, aby łatwiej się pracowało.

Przygotowanie Strategii Zarządzania Wiekiem – dokonamy analizy profilu zatrudnienia i sporządzimy dla każdej firmy rekomendacje dotyczące sposobu zarządzania oraz zagrożeń związanych z profilem zatrudnionych pracowników.

Coaching dla kadry zarządzającej lub pracowników –według indywidualnych potrzeb, zgodnie z ustaleniami z osobą zarządzającą firmą.

Projekt dostosowany jest do możliwości czasowych pracodawców i aktualnej sytuacji. Spotkania mogą odbywać się w dogodnej lokalizacji dla Uczestnika Projektu lub w formie wideokonferencji. Wszystkie spotkania prowadzone są z zachowaniem przepisów sanitarnych w trosce o bezpieczeństwo  wszystkich Uczestników spotkań.  

Nasz zespół HR Biznes Partnerów, Trenerów i Coachów pomoże w niecodziennej dla pracodawcy sytuacji. Zakres doradztwa poprzedzony jest szczegółową diagnozą sytuacji i dostosowany jest do indywidulanych potrzeb pracodawcy.

Jeśli  założenia naszego Projektu są interesujące, prosimy o przesłanie informacji o projekcie do firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Państwa gminy.

Jednocześnie załączamy plakat i ulotkę projektu z prośbą o zamieszczenia na stronie internetowej gminy.

Szczegóły założeń projektu, w tym dokumentacja projektowa dostępna jest na naszej stronie www.marr.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z Działem Rekrutacji Projektu, pod numerami telefonu:

12 617 66 49, 785 059 032.

Z poważaniem,

Gabriela Zaranek

Główny specjalista ds. strategii i rozwoju

Departament Współpracy Regionalnej 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków,

tel. (12) 617 66 49; fax.: (12) 617 66 66

www.marr.pl

1601882794366
1596781615357
1596781632097